F.v Endre Romuld, Frank Larsen og Gjøran Storsæther.
Foto: Karin Årvåg