Årsmøte 2015

Bilder fra årsmøte 2015 på kantina til felleskjøpet molde.
Det var 17 som møtte opp.