F.v. Anders, Eirik, Endre, Ottar, Sandra, Kjetil, Jan, Frank, Nina og Lars.
Foto: Gjøran Storsæther