F.v. Nina, Endre, Lars, Odd Arne, Anders, Eirik, Ottar, Tove og Kjetil.
Foto: Gjøran Storsæther