Mignonand andrikk sølv viltfarget.
Foto: Endre Romuld