F.v. Gjøran, Anders, Ottar og Tove.
Foto: Karin Årvåg