F.v. Kjetil, Odd Arne, Gjøran, Frank, Lars og Ottar.
Foto: Karin Årvåg