F.v. Endre, Lars, Frank, Jan, Gjøran, Odd Arne, Eirik og Kjetil.
Foto: Karin Årvåg