F.v. Lars, Odd Arne, Gjøran, Anders og Eirik.
Foto: Karin Årvåg