F.v. Frank Larsen, Endre og Eirik Romuld.
Foto: Karin Årvåg