F.v. Martin, Eirik, Lars, Odd Arne og Endre.
Foto: Karin Årvåg