Fotoalbum

Bilder av fugl frå medlemmer av klubben.
Vil du ha bilder på denne sida send gjerne ein mail til http://sylviset@hotmail.com eller legg det ut med helsing i Gjesteboka så legg vi det inn. Ha ei flott dag!