Invitasjon til Landsutstilling

Rogaland Rasefjærfeklubb har gleden av i år igjen og invitere til Landsutstilling i Rogaland den 23.-25. November 2018. Utstillingen vil bli avholdt på Forus Travbane i hall B som vanlig. Forus ligger midt mellom Sandnes og Stavanger.

Påmelding til lu2018@rrfk.no.

Absolutt siste frist for påmelding er 28. Oktober 2018. 

Påmeldingsgebyr og administrasjonsgebyr sendes til Rogaland Rasefjærfeklubb på kontonummer 3290.58.22550. Påmelding er gyldig først når gebyret er betalt. Administrasjonsgebyr inkl. utstillingskatalog og inngang til utstillingen alle dager kr. 60,- pr. påmelding.

Utstillingsgebyr: Enkeltdyr kr. 50,- pr. dyr Stammesamling kr. 100,- pr. samling Volieresamling kr. 160,- pr. samling

Volieresamlinger skal bestå av 1,4 høns/dverghøns. Stammesamling skal bestå av 1,2 høns/dverghøns.

Annonsering i utstillingskatalogen eller standplass i hallen bestilles hos styret@rrfk.no og koster kr. 250,-for halvside og kr. 500,- for helside.

Utstillingen avholdes etter NRFFs gjeldende utstillings og premiereglement, og etter gjeldende veterinærbestemmelser. Alle utstillere utenfor Rogaland veterinærdistrikt må ha helseattest ikke eldre enn 7 dager, attesten skal fremvises før dyrene tas inn i utstillingshallen, husk at helseattesten skal ha stempel fra veterinær. Dyr med kalkbein, utøy eller tegn på sykdom vil bli avvist.

Kjøp og salg av dyr på utstillingen foregår på salgskontoret og det beregnes 10 % avgift av salgssummen.

Rogaland Rasefjærfeklubb mottar med takk gavepremier til utstillingen.Program for landsutstillingen 2018
Torsdag 22. November kl. 17.00-21.00 innsetting av dyr

Fredag 23. November kl. 08.00-17.00 dømming av dyr kl. 17.00-19.00 Åpent for utstillere Lørdag 24. November kl. 10.00-16.00 åpent for publikum

Lørdagskveld fra kl. 20.00 vil det bli avholdt stor jubileumsfest på Scandic Hotel siden Norsk Rasefjærfeforbund feirer 40-årsjubileum.

Søndag 25. November kl. 10.00-16.00 åpent for publikum Premieutdeling kl. 15.30

På Fredagen er hallen ikke åpen for noen andre enn utstillingskomite og dommere. Søndagen får ingen lov til og pakke ned dyr før etter kl. 16.00.

Kafeen vil være åpen under hele utstillingen.

Jubileumsfesten vil bli avholdt på Scandic Hotel Forus, som ligger rett ved siden av utstillingshallen. Middagen vil bestå av 3 retter til en pris av 415,- pr. person. Middag og drikke betales individuelt. Påmelding til styret@rrfk.no innen 17. November.

Overnatting kan tilbys på samme sted til følgende hyggelige priser.

Overnatting fra Torsdag-Søndag:

Overnatting i enkeltrom pris/rom/natt NOK 810,-

Overnatting i dobbeltrom pris/rom/natt NOK 1010,-

Overnatting bestilles direkte til hotellet på tlf. 21 61 48 00 eller på e-post stavangerforus@scandichotels.com, husk og si at det gjelder overnatting i forbindelse med landsutstilling og oppgi bookingkode BROG221118 for og få den oppgitte prisen.

Vi håper at så mange som mulig vil stille ut dyr på denne utstillingen, slik at vi virkelig får vist publikum hva vi holder på med og selvfølgelig også vist fram resultatet av årets avl. Meld på mange dyr og ta deg en tur til Rogaland i høst.

Vel møtt hilsen Rogaland Rasefjærfeklubb.

Årsmøte 2018

hos Gjøran Storsæther, Furuhaugen 17 - 6523 FREI, søndag 18. februar kl. 12.30.


AGENDA:

-Velkommen/Konstituering

-Årsmelding 2017

-Regnskap 2017 og orientering om klubbens økonomi

-Styresaker. – Orientering til Årsmøtet

-Saker fra medlemmene

-Program 2018

-Valg

 

Det vil bli servert varm mat, kaffe og kaker m..m.

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet må være styret i hende minst en uke før årsmøtetidspunkt.

Forslag på nye styremedlemmer m.m. Ta kontakt med leder i valgkomiteen, Nina Venaas tlf. 932 12 458.                                                                            

De som er på valg er Kjetil Uri, Gjøran Storsæther, Nina Venaas, Daghild Rånes og Øysten Markusson Sørheim.

Ta gjerne med en liten lotterigevinst

Ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet

                           

Mvh. Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb

-      STYRET –

Medlemstreff m/ Slaktekurs

      Lørdag 21. okt. kl. 12.30

      i Valldalen hos Sandra og Kjetil Uri

 

Vi inviterer til medlemstreff og slaktekurs hos Sandra og Kjetil Uri, Døvingssida 280 i Valldalen. Vi vil vise hvordan fjærfe kan slaktes på en forsvarlig og skånsom måte. Det er fint om deltagerne kan ta med noen av sine egne fugler som skal slaktes for å få praktisert slaktingens kunst under veiledning av personer som har gjort dette før, eller du kan vise andre hvordan du gjør det. Fjærfeslakt er enklere enn man skulle tro, og sommerens overskudd av haner og andre fjærfe er en ressurs, mer enn et problem. Dette er gourmetmat i særklasse. Vi vet jo hva våre fugler har spist, hvordan de har levd, og om de er friske. Til dere som har med fugler: Disse skal oppbevares i bilen til de skal slaktes. Det er lurt å la fuglene faste den siste natta de lever. Dette fordi at da er kråsen og kroa tom for mat, tarmen likeså. Det blir da mindre søl og gørr, og mindre bakterier.

Slaktingens gang: Avliving, ribbing/flåing, uttak av innvoller/innmat, hva kan brukes av innmat, partering og mørning av kjøttet.

Til deg som vil praktisere slaktingens edle kunst: Ta med redskap som skarp kniv, event. saks og avbitertang.

Sandra og Kjetil ordner med lokale.

Ta på/med varmt tøy. Anbefaler støvler.

Det blir servert varm mat (egen kokke innleid), kaffe, kaker m.m.

Ta gjerne med en liten lotterigevinst

 

Mvh. Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb

         Medlemstreff

(inkl. dugnad i forbindelse med Dyregod- dagane 2017).

               på batnfjordøra

        Lørdag 26.aug. Kl. 12.00

 

Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb skal også i år

delta med PR-stand og utstilling av fugler på Dyregod-

dagane i Batnfjorden 1. - 2 sept.

(For de som er ukjente på Nordmøre så er Batnfjordøra

kommunesenteret i Gjemnes kommune, og ligger midt

mellom Kristiansund og Molde. E-39 går gjennom

Batnfjordsøra).

Dyregod-dagane er den største landbruksutstillinga i

Midt-Norge, og hadde i 2016 mer enn 18000 besøkende).

 

På medlemstreffet lørdag 26. august skal vi gjøre de

nødvendige forberedelser til klubbens deltagelse på

Dyregod-dagane 2017.

Klubben har deltatt på alle Dyregod-dagane, og dette er

(etter som vi fant ut) det 9. året.

Vi har hele tiden hatt samme plass, og fått opparbeidet et

fint område med flere bur og dam til svømmefugler.

 

Dugnaden går ut på å sette i stand bur og rydde og pynte

området.

Vi møtes på plassen «vår» der vi alltid har vært.

Ta kontakt dersom du er ukjent.

 

P.S. Ta med verktøy som hammer, drill, sag, avbitertang

m.m.

 

Vi er også avhengig av at medlemmer kan stille med fugler,

og er tilstede på standen vår under arrangementet.

Derfor må vi fordele oppgaver, og få en oversikt over hvem

som kan stille med fugler. Vi ønsker flest mulig raser slik

at vi får profilert klubben vår skikkelig.

Vil du stille med fugler så ta kontakt med Torbjørn Ræstad,

tlf. 413 01 045 eller send e-post til torbj.raestad@live.no

 

Husk at fuglene må være friske og fri for uttøy.

 

Vi vil også i år stille ut egg fra forskjellige rasefjærferaser.

Oppfordrer alle som har mulighet til å ta med en liten eller

stor kartong med egg. Disse kan jo selges på søndag når

utstillinga er slutt.

 

Vi tar felles lunsj ute i det fri. Ta med mat, kaffe, drikke,

og gjerne en liten lotterigevinst.

 

Håper virkelig at mange av klubbens medlemmer har anledning

og lyst til å delta.

 

Vil du vite mer om Dyregod-dagane, ? Du finner info. på internet.

         Velkommen til Medlemstreff og Dyregod-dagane 2017.

 

                  Mvh. Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb.

Årsmøteinnkalling

Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb

ønsker velkommen til

Årsmøte 2017.

i Felleskjøpets lokaler i Molde (kantina 3.etg.)

Lørdag 11. feb. kl. 12.00

 

AGENDA:

* Velkommen /konstituering

* Årsmelding 2016

* Regnskap 2016 og klubbens økonomi

* Forandring av klubbens navn fra

Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb til

Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb.

* Ny logo for klubben.

* Styresaker. Orientering til Årsmøtet.

* Oppdrettstur til Østlandet våren 2017.

* Fortsatt deltagelse på Dyregod-dagane ??

* Saker fra medlemmene

* Program 2017

* Valg

* Kaffe og noe å bite i

 

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet må være styret i hende minst en uke før årsmøte- tidspunkt.

 

Forslag på nye styremedlemmer m.m. Ta kontakt med valgkomiteen v/ leder Sandra Maria Uri, mob. 951 01 754.

Ta gjerne med noe til kaffen og/eller en liten lotterigevinst.

 

Ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet.

 

Mvh. Styret i Møre og Romsdal RFK

Medlemstreff

lørdag 29. okt. kl. 12.30

hos Sandra og Kjetil Uri i valldal

 

Velkommen til Medlemstreff hos Sandra og Kjetil.

De bor på Bjørstad med veiadr. Døvingssida 280.

Ta av mot venstre/Trollstigen når du kommer til

Valldal sentrum. Da du kommer til en murkoloss av

ei bro som krysser elva skal du ikke kjøre over den,

men fortsette oppover veien på høgre side av elva.

Etter ca. 5 min. er du framme.

Vanskelig å finne fram ? Ring Sandra på tlf. 951 01 754

eller Kjetil tlf. 414 31 483.

 

DAGENS AGENDA

1. Vi ser på fuglene sammen med Kjetil og Sandra.

De har Hollandsk Dverg i mange forskjellige farger,

noen store høns, pluss Moskusand, Smålensgås

og Svanegås.

Kjetil vil presentere forskjellige fargevarianter av

Hollandske Dverge i utstillingsbur slik at vi kan få

studere dem bedre, og event. ta en amatørbedømming

av disse etter Standarden. Mange av fargene går også

igjen hos flere raser.

2. Oppdrettstur til Østlandet, fortrinnsvis til Vestfold, våren

2017. Leder i Vestfold Hobbyfjærfeklubb, Jonas Løvaas

Gjerstad har lovet oss et skikkelig opplegg der vi besøker

flere spennende oppdrettere. Håper mange kan bli med.

3. Registrering av de Norske fjærferasene. Norske Jærhøns,

Smålensgås og Norsk hvit gås. Dette i samarbeid med

Norsk Rasefjærfeforbund og Norsk Genressurssenter.

Håper på tilbakemelding fra de som har disse norske

rasene slik at det kan dokumenteres hvor mange opp-

drettere som har disse rasene, og hvor mange individ

som finnes i Møre og Romsdal.

4. Navnebytte på klubben vår. Forslag om å endre klubbens

navn fra Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb til Møre og

Romsdal Hobbyfjærfeklubb. Endelig vedtak må skje på

årsmøte i februar.

5. Landsutstillinga i Stavanger 11. og 12. november.

6. Lokalutstilling i Møre og Romsdal. Hva må til for å

få gjennomført ei lokalutstilling. . 7. Evaluering av Klubbens deltagelse på Dyregod-dagane

8. Eventuelt.

Ønsker alle hjertelig velkommen.

Ta gjerne med en liten lotterigevinst.

Medlemstreff

med dugnad vedr. Dyregod-dagane

               på Batnfjordsøra

       lørdag 27. aug kl. 12.00

 

Hei og velkommen til medlemstreff.

Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb skal også i år delta

med fugler og PR stand på Dyregod-dagane i Batnfjorden

 2. - 4. sept.

(For de som er ukjente på Nordmøre så er Batnfjordsøra

kommunesenteret i Gjemnes kommune, og ligger sentralt

ved E39 midt mellom Kristiansund og Molde.

Dyregod-dagane er den største landbruksutstillinga i

Midt-Norge. I 2015 var det ca. 17000 besøkende).

Vil du vite mer om Dyregod-dagane, søk på internett.

 

Lørdag 27. aug. skal vi gjøre endel forberedelser til årets

«Dyregod-dagar», og inviterer dere til en felles dugnad

denne dagen for å sette i stand burene og rydde området.

Vi møtes ved «plassen vår», - der vi har vært i alle år.

 

Dette er 8. året på rad vi deltar. På plassen vår er

det er anlagt dam for svømmefugl, og vi har bygd flere

store bur. Vi har fremdeles muligheter til å utvikle

området mer og gjøre det mer attraktivt.

 

Ta med redskaper som sag, hammer, avbitertang,

drill, spett m.m.

 

AGENDA.

          -   Dugnad/Fordeling av oppgaver

          -   Hvem stiller med fugler på Dyregod-dagane ?

-       Hvem kan hjelpe til under Dyregod-dagane  ?

          -    Eventuelt

 

Vi tar felles lunsj  i det fri. Ta med mat, kaffe, drikke m.m.

Vi håper også at flere av medlemmene kan stille opp under

selve Dyregod-dagane, og være med å profilere hobbyen vår.

Vi må ha en oversikt over hvem som kan/vil stille med fugler

på «Dyregod-dagane». Dette for å planlegge hvor mange bur

o.l. vi må ordne med. Vil du stille med fugler : Ta kontakt

med Torbjørn Ræstad tlf.413 01 045/71 29 01 03 – e-post:

torbj.raestad@live.no

Husk at fuglene må være friske og fri for utøy.

 

Også i år tar vi sikte på å stille ut egg fra forskjellige

hønseraser/fjærferaser som vi har her i Møre og Romsdal.

Oppfordrer alle til å ta med en liten eller stor kartong med egg.

Eggene kan jo selges på søndag når utstillinga er ferdig.

 

PS: Ta gjerne med en liten lotterigevinst.

 

Velkommen til Medlemstreff og Dyregod-dagene

                                            

 Mvh.  Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb (Styret) 

Medlemstreff

lørdag 16. april kl. 12.30 hos Ottar Hofseth i Vegsundbakken 3 6020 ÅLESUND

 

Vi inviterer til medlemstreff heime hos Ottar Hofseth Ottar bor like ved Vegsundbrua utenfor Spjelkavika.

Ta av v/Moa retning Bergen og videre til venstre mot

Humla. På toppen av bakken, kjør til venstre over

brua som går over hovedveien, så til høyre og første

vei til venstre. Ring Ottar på tlf. 404 71 401 hvis du er usikker på veien.

 

AGENDA:

1.- Ottar viser oss fuglene sine 2.- Ruging, oppdrett og avl. Råd, tips og erfaringer.

3.- Program for resten av 2016 4. - Ref. fra årsmøte i Norsk Rasefjærfeforbund 9. april

5.- Kartlegging av hvem som driver oppdrett av de norske fjærferasene , Jærhøns, Norsk hvit gås og Smålensgås.

6.- Eventuelt

 

 

Ottar har dverg Wyandotte (svarte), Forbefjærede dverg

(Mille Fleur) og Indiske Løpeender.

Håper mange har anledning til å komme på medlemstreff hos Ottar lørdag 16. april.

Ta gjerne med en liten lotterigevinst

 

Mvh. Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb (styret)

Medlemsmøte

Lørdag 16. april blir det medlemstreff hos Ottar Hofseth i Vegsundet.

kommer med mer info etter påske :)

Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb.

 

Vi ønsker velkommen til

Årsmøte 2016.

i Felleskjøpets lokaler i Molde (kantina 3.etg.)

Lørdag 20. feb. kl. 12.00

 

AGENDA:

1. Velkommen /konstituering

2. Årsmelding 2015

3. Regnskap 2015 og klubbens økonomi

4. Program 2016

5. Styresaker

6. Saker fra medlemmene

7. Valg

8. Kaffe og noe å bite i

 

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet må være styret i hende minst en uke før årsmøte- tidspunkt.

 

Forslag på nye styremedlemmer m.m.. Ta kontakt med valgkomiteen v/ leder Torbjørn Ræstad.

Ta gjerne med noe til kaffen og/eller en liten lotterigevinst.

 

Ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet.

 

Mvh. Styret i Møre og Romsdal RFK

 

 

PS: Husk å betale medlemskontingenten i rett tid,

hvis ikke faller du ut av medlemslista vår.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Styremedl. og varamedl. innkalles til:

 

STYREMØTE

Lørdag 20. feb. kl 11.30

i kantina hos Felleskjøpet i Molde

 

AGENDA:

1. Årsmøtetesaker

2. Bankforbindelse – Bytte bank ? Nettbank ?

3. Premiereglementet for Landsutstillinger v/Kjetil

4. Saker fra medlemmene

5. Eventuelt

 

Styret i Møre og Romsdal RFK

Velkommen til Medlemstreff og

        Slaktedag

    lørdag 31. okt. kl. 12.00

hos Tove Bjørnholm og Odd Arne Næss

       på Myrbø Gård på Farstad

 

For første gang i historien inviterer Møre og Romsdal

Rasefjærfeklubb i samarbeid med Tove Bjørnholm og

Odd Arne Næss til slaktedag, der vi vil vise hvordan

fjærfe kan slaktes på en forsvarlig og skånsom måte.

Det er fint om deltagerne kan ta med noen av sine egne

fugler som skal slaktes for å få praktisert slaktingens

kunst under veiledning av personer som har gjort dette

før, eller du kan vise andre hvordan du gjør det.

Fjærfeslakt er enklere enn man skulle tro, og sommerens

overskudd av haner og andre fjærfe er en ressurs mer

enn et problem. Dette er gourmet mat i særklasse.

Vi vet jo hva våre fugler har spist, og om de er friske

og at de har hatt et godt liv.

Til dere som vil ta med fugler: Disse skal oppbevares i

bilen til de skal slaktes.

Det er lurt å la fuglene faste den siste natta de lever.

Dette fordi at da er kroa og kråsen tom for mat, og tarmen

likeså. Da blir det mindre søl og gørr, og mindre bakterier.

 

Slaktingens gang:

Avliving

Ribbing

Flåing

Uttak av innvoller/innmat

Hva kan brukes av innmat

Partering

Mørning av kjøttet

Mange gode oppskrifter finnes på internett og i kokebøker.

 

Til deg som vil praktisere slaktingens edle kunst: Ta med

redskap som en skarp kniv, event. saks og avbitertang.

Ta på deg godt med tøy da vi skal holde på utendørs.

Anbefaler også støvler.

Vi slår opp partytelt og tenner grill. Ta med grillmat og/eller

nistepakke, og noe godt å drikke

 

Hvordan finner du fram: Fra Coop Prix på Farstad, kjør mot

Storholmen/Hustavika Gjestegård. Følg deretter hovedveien

i ca. 2,5 km.. Da henger det et skilt ved hovedveien hvor det

står Myrbø Gård, Holmavegen 219. Dit skal vi.

Hvis noen ikke finner fram. Ring Tove på tlf. 403 39 558

 

Slaktekurset er gratis for medlemmer. For ikkemedlemmer

er det fastsatt ei kursavgift på kr. 200,- . Det er selvfølgelig

anledning til å melde seg inn i klubben denne dagen, og da

sparer man kursavgifta.

Medlemskontingenten er kr. 400,- pr. år/junior (inntil 18 år)

kr. 200,-/familie kr. 500,-. De som melder seg inn i klubben

denne dagen betaler også kontingent for 2016.

Ta gjerne med en liten lotterigevinst

 

Hjertelig velkommen til slaktedagen på Farstad.

 

Mvh.

Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb

31 oktober 2015

Klubben arrangerer slaktedag.

Her kan de som vil være med og få opplæring i slakting av fjærfe.

tidspunkt kommer vi tilbake til når det nærmer seg, slaktedagen vil være hos Tove Bjørnholm som bor på Farstad i Fræna kommune.

 

Mvh Styret

MEDLEMSMØTE 29.08.15

Medlemstreff

med dugnad vedr. Dyregod-dagane

          på Batnfjordsøra

   lørdag 29. aug kl. 12.00

 

Hei og velkommen til medlemstreff.

Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb skal også i år delta med

fugler og PR stand på Dyregod-dagane i Batnfjorden 4. - 6. sept.

(For de som er ukjente på Nordmøre så er Batnfjordsøra

kommunesenteret i Gjemnes kommune, og ligger sentralt

ved E39 midt mellom Kristiansund og Molde.

Dyregod-dagane er den største landbruksutstillinga i

Midt-Norge, og var i 2014 besøkt av ca. 18000 mennesker).

Vil du vite mer om Dyregod-dagane, søk på internett.

 

Lørdag 29. aug. skal vi gjøre endel forberedelser til årets

«Dyregod-dagar» og inviterer dere til en felles dugnad lørdag

29/8 for å sette i stand burene og rydde området.

Vi møtes ved «plassen vår» der vi har vært i alle år.

 

Dette er 7. året på rad vi deltar. På plassen vår er

det er anlagt dam for svømmefugl, og vi har bygd flere

store bur. Vi har fremdeles muligheter til å utvikle

området mer og gjøre det mer attraktivt.

 

Ta med redskaper som sag, hammer, avbitertang, drill m.m.

 

AGENDA.

          -   Dugnad/Fordeling av oppgaver

Hvem stiller med fugler på Dyregod-dagane ?

-       Hvem kan hjelpe til under Dyregod-dagane  ?

          -    Eventuelt

 

Vi tar felles lunsj  i det fri. Ta med mat, kaffe, drikke m.m.

Vi håper også at flere av medlemmene kan stille opp under

selve Dyregod-dagane, og være med å profilere hobbyen vår.

Vi må ha en oversikt over hvem som kan/vil stille med fugler

på «Dyregod-dagane». Dette for å planlegge hvor mange bur o.l.

vi må ordne med. Vil du stille med fugler : Ta kontakt med

Torbjørn Ræstad tlf.413 01 045/71 29 01 03 – e-post:

torastad@broadpark.no

Husk at fuglene må være friske og fri for utøy.

 

 

Også i år tar vi sikte på å stille ut egg fra forskjellige hønseraser/

fjærferaser som vi har her i Møre og Romsdal. Oppfordrer alle til

å ta med en liten eller stor kartong med egg. Eggene kan jo selges

på søndag før utstillinga slutter.

 

PS: Ta gjerne med en liten lotterigevinst.

 

Velkommen til Medlemstreff og Dyregod-dagene

                                             

                                         Mvh.  Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb (Styret) MEDLEMSTREFF 06.06.2015

Medlemstreff

Lørdag 6. juni kl. 12.00

hos Endre og Eirik Romuld på Hustad

 

         Velkommen til årets andre medlemstreff. Denne gangen møtes vi

         hos Endre og Eirik, og her er det mange fine fugler å se. Viser til

         oppdrettslista på hjemmesiden vår, www.mrrfk.com

       

         AGENDA FOR DAGEN

-        Vi ser på fuglene

-        Ruging, klekking, kyllingoppdrett. Utveksling av erfaringer.

-        Planlegging av høstens aktiviteter

             Vi tar sikte på å ha et medlemstreff lørdagen før Dyregod-dagane i              Batnfjorden. Det blir muligens lørdag 29. august.                                             Så er det ønske om en slaktedag der «erfarne slaktere» deler sin            kunnskap og erfaring med nybegynnere. Her trenger vi noen med             «hoggstabbe og øks» som kan være arrangør.

          -   Eventuelt/ordet fritt

 

 

         Denne gangen må vi ta med oss nistepakke, for vi skal ha felles pikknikk i det fri. Endre og Eirik bor ikke der de har fuglene.

        

         Hvordan finner vi fram til Endre og Eirik. ?

         Flere har vært på besøk og kjenner veien, men for dere andre som er ukjente kommer det her en veibeskrivelse.

         Fra Farstad kjører dere mot Hustad. Når dere kommer fram til        Hustad kjør videre, men ikke sving av til Bud. Ved neste kryss   sving til venstre mot Stavik. Fra dette krysset er det det fjerde          småbruket på venstre side. Der står det et treskilt ved veien hvor det    står Fjellstad. Sving opp her.

 

         Kommer dere fra Elnesvågen, kjør mot Bud. Når dere kommer til     Stavik, sving inn mot Hustad og kjør ca. 9 kilometer. Følg asfaltveien til dere kommer til treskiltet hvor det står Fjellstad. Sving inn der.

 

         Finner dere ikke fram. Ring Endre på tlf. 47851690

         Ta gjerne med en liten gevinst. Utlodning er alltid populært.

 

         Hjertelig velkommen.

        

         Mvh.

         Styret i Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb.

MEDLEMSTREFF 09.05.15

Medlemstreff

     Lørdag 9. mai kl 12.00

hos Odd Arne Wiik på Averøya.

 

Velkommen til medlemstreff hos Odd Arne .

Odd Arne er mest kjent for sine fasaner, men han

har også ender, duer, vaktler, høns m.m.

(Se oppdrettslista på hjemmesiden vår hvis du

vil vite hvilke raser Odd Arne har).

 

AGENDA FOR DAGEN

-         Vi ser på fuglene

-         Referat fra Årsmøtet i Norsk Rasefjærfeforbund.

-         Vårens fugleliv

-         Ruge-egg, ruging, klekking, kyllinger

-         Ordet fritt

 

Hvordan finne fram til Odd Arne ?? De fleste har vel

vært på besøk hos Odd Arne, og kjenner veien. Men

vi håper også at mange nye kommer, så her er en liten

veibeskrivelse.

Kjør til Bruhagen, kommunesenteret i Averøy. Ta av mot

Kvernes. (Kjør ca. 6,5 km). Ved avkjørsel mot Kvernes

er det 60 km sone, deretter 80 km sone, og ved neste 60

km sone er det første avkjørsel til høyre like rundt svingen

med en melkeramp på venstre side. Kjør forbi gårdsbygning-

ene og helt på toppe. Der vil det stå en mottakelseskomitè.

Hvis du mot all formodning ikke finner fram, ring Odd Arne

på tlf. 95 07 77 79.

 

Ta gjerne med en liten lotterigevinst

 

Hjertelig velkommen

 

Mvh. Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb (Styret)

MEDLEMSTREFF 09.05.15

Det blir Medlemstreff hos Odd Arne Wiik på Averøya lørdag 9. mai. Kommer tilbake med mer info. senere.

Årsmøte 28.02.15

Møre og Romsdal  Rasefjærfeklubb.

 

                        Vi ønsker velkommen til

                  Årsmøte 2015

   i Felleskjøpets lokaler i Molde (kantina 3.etg.)

          Lørdag 28. feb. kl. 12.00

 

AGENDA:

 1. Velkommen /konstituering
 2. Årsmelding 2014
 3. Regnskap 2014 og klubbens økonomi
 4. Program 2015
 5. Årsmøtet i Norges Rasefjærfeforbund, 11. april i Molde
 6. Registrering av klubben i Brønnøysundregistrene (frivillighetsregisteret)
 7. Saker fra medlemmene
 8. Presentasjon av Informasjonsbrosjyren som klubben har gitt ut. Til salgs på årsmøte. Kr. 30,- pr. stk.
 9. Valg
 10. Kaffe og noe å bite i

 

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet må være styret i hende minst en uke før årsmøte- tidspunkt.

 

Forslag på nye styremedlemmer m.m.. Ta kontakt med valgkomiteen

Ta gjerne med noe til kaffen og/eller en liten lotterigevinst.

 

Ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet.

 

                                                                      Mvh. Styret i Møre og Romsdal RFK

                                                                                  

 

PS: Husk å betale medlemskontingenten i rett tid,

hvis ikke faller du ut av medlemslista vår.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Styremedl. og varamedl. innkalles til:

 

                STYREMØTE

               Lørdag 28. feb. kl 11.30

        i kantina hos Felleskjøpet i Molde

 

AGENDA:

 1. Årsmøtetesaker
 2. Saker fra medlemmene
 3. Eventuelt

 

                     Styret i Møre og Romsdal RFK

Medlemstreff 29.11.14

Medlemstreff i Valldalen

   lørdag 29.11.14. kl. 12:30

hos Jan T. Jemtegård og Kjetil Uri

 

Velkommen til årets siste medlemstreff. Vi møtes først

hos Jan T. og drar etterhvert hjem til Kjetil.

Jan bor høgt oppe i Muriåsen med en fantastisk

utsikt over Valldal. Ta av til venstre v/ Muritunet

og mot venstre igjen. Følg den asfalterte veien helt

opp. Jan bor ved veiens slutt. Ring hvis du ikke

finner fram.

 

AGENDA

- Vi ser på fuglene både hos Jan og Kjetil. De har

Hollandsk dverg og driver oppdrett og avl sammen.

Kjetil har også gås og moskusender

- Presentasjon av Info hefte. Styret har gått inn for å

lage et info hefte som skal brukes i profilering av klubben.

- Referat fra Landsutstillinga i Tønsberg

- Årsmøte i Norsk Rasefjærfeforbund 2015. Som tidligere

vedtatt skal Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb arrangere

årsmøte i forbundet neste år. Vi må begynne forberedelser.

Hvor ? Når ?

- Registrering av klubben i Brønnøysundregistrene (Frivillig-

hets registeret).

- Eventuelt

 

Håper mange har anledning til å komme på medlemstreff

I Valldalen, og treffe andre fjærfefrelste møringer og

romsdalinger.

 

Ta gjerne med en liten lotterigevinst.

 

Velkommen. Hilsen Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb

Medlemstreff 11.10.14

                 Medlemstreff

                  lørdag 11. okt. kl. 12.00

         hos Karin Årvåg og Frank Larsen

 

Velkommen til medlemstreff hos Karin og Frank. De bor i Kjørsvikbugen i Aure kommune på Nordmøre. Frank driver

i hovedsak med oppdrett og avl av forskjellige fasanraser samt rapphøns og duer. Viser til oppdrettslista på hjemmesiden vår

for mer nøyaktig oversikt over de forskjellige rasene.

 

AGENDA

 1. Frank guider oss rundt i fasangården
 2. Bur og plassbehov for div. raser av høns, fasaner og andre fugler
 3. Hva er det som skjer når en fugl med god matlyst plutselig slutter å spise.
 4. Høy dødlighet. Hva må vi passe på/forebygge.
 5. Utgivelse av Info hefte.
 6. Landsutstillinga i Tønsberg 8. - 9. nov.
 7. Middag: Kjøttkaker
 8. Løst og fast om vårt fugleliv.
 9. Eventuelt

Kaffe og kaker med loddsalg

 

Hvis du ikke er kjent og kommer sørfra: Ta ferga fra Seivika ved innkjørselen til Kristiansund kl. 10:30. Fra fergeleiet på Tømmervågen

er det ca. en times kjøring. Kjør mot Tjeldbergodden. Like før grensa til Trøndelag bor Karin og Frank. Ta kontakt med Frank hvis du fortsatt er usikker på hvor du skal kjøre.

 

Alle hjertelig velkommen.

Ta gjerne med deg fjærfeinteresserte venner, barn, barnebarn, mor, far, tanter, onkler

besteforeldre og/eller andre som du synes kan ha utbytte av en slik tur til Aure.

 

Ta gjerne med en liten lotterigevinst

 

Mvh.. Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb

Dugnad dyregod dagane.

Dugnad dyregod dagane.