Styre sammensetting.

Leder: Kjetil Uri, Døvingssida 280 , 6210 VALLDAL

tlf. 414 31 483 e- post: kjuri@online.no

Nestleder: Hilde Thierry Lystad, Eventyrveien 18, 6511 Kristiansund                                          tlf. 957 34 436   e-post: htlys12@gmail.com

Kasserer: Lars M. Eidsvaag, Kvalvågvn. 549, 6522 FREI

tlf. 977 91 063 e-post: lam-e@online.no

Sekretær: Andreas Vorland, 

Web.redaktør: Endre Romuld, Batnfjordsvegen 138,6631 BATNFJORDSØRA

tlf. 478 51 690   e-post: endrerom@outlook.com

Styremedl. Ottar Hofseth, 

Styremedl. Sandra Maria Uri, Døvingssida 280, 6210 Valldal

Tlf. 951 01 756  e-post: s-m-ur@online.no

 

Varamedl. Odd Arne Wiik, Grunden 21, 6516 KRISTIANSUND

 tlf. 950 77 779 e- post: odd.arne.wiik@gmail.com

Varamedl. Nina Venaas, Blombakken 42, 6490 EIDE

tlf. 932 12 458 e-post: ninaven@hotmail.no

 

Web ansvarlig/Redaktør hjemmeside:                                                      

Endre Romuld, Batnfjordsvegen 138, 6631 BATNFJORDSØRA,                                          tlf. 478 51 690/endrerom@outlook.com

Hjemmeside: www.mrrfk.com

 

VALGKOMITE’

Trine Haneseth (leder)

Ottar Hofseth

Sandra Maria Uri

 

 

Materialforvaltere:

Nordmøre og Romsdal: Endre Romuld endrerom@outlook.com og Kjersti S. Todal kjersti.st90@gmail.com Batnfjordsvegen 138,  6631 BATNFJORDSØRA.

 

Sunnmøre: Kjetil Uri, kjuri@online.no, Døvingssida 280, 6210 VALLDAL