Styre sammensetting.

Styret 2018

 

Leder: Kjetil Uri, Døvingssida 280 , 6210 VALLDAL

tlf. 414 31 483 e- post: kjuri@online.no

Nestleder: Frank Harald Larsen, 6699 KJØRSVIKBUGEN

tlf. 71 64 86 44/ 994 86 587 e-post: frank_L@hotmail.no

Kasserer: Lars M. Eidsvaag, Kvalvågvn. 549, 6522 FREI

tlf. 977 91 063 e-post: lam-e@online.no

Sekretær: Gjøran Storsæther, Furuhaugen 17, 6523 FREI

tlf. 988 05 633  e- post: gjosto@online.no

Web.redaktør: Endre Romuld, Batnfjordsvegen 138, 6631 BATNFJORDSØRA

tlf. 478 51 690   e-post: endrerom@outlook.com

Styremedl. Øystein Markusson Sørheim, Morkaveien 52, 6105 VOLDA

tlf. 936 85 020 e-post: oystein.sorheim@tussa.com

Varamedl. Odd Arne Wiik, Grunden 21, 6516 KRISTIANSUND

tlf. 950 77 779 e- post: odd.arne.wiik@gmail.com

Varamedl. Nina Venaas, Blombakken 42, 6490 EIDE

tlf. 932 12 458 e-post: ninaven@hotmail.no

 

Web ansvarlig/Redaktør hjemmeside:                                                      

Endre Romuld, Batnfjordsvegen 138, 6631 BATNFJORDSØRA,                                         

tlf. 478 51 690/endrerom@outlook.com

Hjemmeside: www.mrrfk.com

 

VALGKOMITE’

Øystein Markusson Sørheim, Morkaveien 52, 6105 VOLDA

tlf. 936 85 020 e-post: oystein.sorheim@tussa.com

Kjersti Fløystad Ellingsgård, Bolsøya, 6415 Molde

e-post: kjersti_ellingsgard@hotmail.com

Styremedl. Ottar Hofseth, Vegsundbakken 3, 6020 Ålesund                                                                   tlf. 70 14 82 14/mob. 404 71 401 

 

Materialforvaltere:

Nordmøre og Romsdal: Eirik og Endre Romuld 6631,                                                    Batnfjordsvegen 138,  6631 BATNFJORDSØRA.

Sunnmøre: Kjetil Uri, Døvingssida 280, 6210 VALLDAL

 

Redaktør MØRE-FJØRA: Gjøran Storsæther, tlf. 988 05 633

e- post: gjosto@online.no