Styre sammensetting.

Styret 2017

Leder: Kjetil Uri, Døvingssida 280 , 6210 VALLDAL tlf. 414 31 483 e- post: kjuri@online.no

Nestleder: Frank Harald Larsen, 6699 KJØRSVIKBUGEN tlf. 71 64 86 44/ 994 86 587 e-post: frank_L@hotmail.no

Kasserer: Lars M. Eidsvaag, Kvalvågvn. 549, 6522 FREI tlf. 977 91 063 e-post: lam-e@online.no

Sekretær: Gjøran Storsæther, Furuhaugen 17, 6523 FREI tlf. 988 05 633 e- post: gjosto@online.no

Web.redaktør: Endre Romuld, Drammensvegen 560, 6433 HUSTAD tlf. 478 51 690 e-post: endrerom@outlook.com

Styremedl. Nina Venaas, Blombakken 42, 6490 EIDE tlf. 932 12 458 e-post: ninaven@hotmail.no

Styremedl. Daghild Rånes, Rånesveien 208, 6530 AVERØY tlf. 908 55 214 e-post: drnes24@gmail.com

Varamedl. Odd Arne Wiik, Grunden 21, 6516 KRISTIANSUND tlf. 950 77 779 e- post: odd.arne.wiik@gmail.com

Varamedl. Øystein Markusson Sørheim, Morkaveien 52, 6105 VOLDA tlf. 936 85 020 e-post: oystein.sorheim@tussa.com

Web ansvarlig/Redaktør hjemmeside:

Endre Romuld, Skarset, 6433 HUSTAD, tlf. 478 51 690/ endrerom@outlook.com

Hjemmeside: www.mrrfk.com

VALGKOMITE'

Sandra Maria Uri (leder), Døvingssida 280, 6210 VALLDAL tlf. 951 01 754 e-post: s-m-ur@online.no

Nina Venaas, Blombakken 42, 6490 EIDE tlf. 932 12 458 e-post: ninaven@hotmail.no

Øystein Markusson Sørheim, Morkaveien 52, 6105 VOLDA tlf. 936 85 020 e-post: oystein.sorheim@tussa.com

Materialforvaltere:

Nordmøre og Romsdal: Gjøran Storsæther, Furuhaugen 17, 6523 FREI

Sunnmøre: Kjetil Uri, Døvingssida 280, 6210 VALLDAL

Redaktør MØRE-FJØRA: Gjøran Storsæther, tlf. 988 05 633 e- post: gjosto@online.no